Plan- og miljøret – hvad består det af?

Plan- og miljøret

Det er vigtigt at have styr på lovgivningen inden for planret og miljøret, hvis man vil have si byggeri godkendt af myndighederne. Det kan være en jungle at finde rundt i, og derfor kan det være godt at alliere sig med en dygtig byggeadvokat, der har styr på juraen. Det er ikke helt nok at finde en advokat inden for enterpriseret, i stedet skal du hyre en miljøret advokat. Generelt er miljølovgivningen svær at finde rundt i, og miljøret er et kompliceret område, så derfor gælder det om at finde en advokat, der kan sit stof.

Derfor er miljøret krævende

Inden for miljøret tænkes og reguleres der ofte på tværs af de forskellige love, og det er ikke altid så nemt blot at skelne mellem privat og offentlig ret. Helt overordnet handler miljøret som regel om regulering af anvendelse af areal til byggeri, naturbeskyttelse samt bekæmpelse af forurening. Men det dækker mere end disse områder. Regulering af jord og råstoffer samt vand, herunder vandforsynlig og lignende, hører også ind under miljøretten. Miljøretten sætter rammer for energiforbrug og naturbeskyttelse, og byggelovningen overlapper derfor ofte med miljøretten.

Det kan en miljøretslig advokat hjælpe med

Som bygherre eller entreprenør skal du ikke blot forholde dig til og overholde loven om miljøbeskyttelse, men også planloven, naturbeskyttelsesloven og loven om jordforurening. En advokat inden for bygge- og miljøret kan hjælpe dig med sager så som klager og behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet, ved domstolene eller Planklagenævnet. Du kan også få hjælp til at udarbejde og søge om tilladelser og holde styr på forbud og påbud i forbindelse med byggeloven, planloven og lovene for miljø- og naturbeskyttelse.

Miljø- og entrepriseret

Miljø- og planret er for en bygherre eller entreprenør forbundet med entrepriseret. Her gælder det om at overholde regler og regulativer for at tilrettelægge, styre og udføre et projekt inden for byggeri, hvad enten det foregår i den private eller den offentlige sektor. Området er dækket af aftaleretslige relationer, men når der skal bygges på et areal eller en grund, skal man samtidig sørge for at overholde miljømæssige regler.

Det skal du kigge efter hos en byggeretslig advokat

Når du hyrer en advokat til at hjælpe dig med byggeretslige spørgsmål og problemstillinger, er det vigtigt at vedkommende også kender til reglerne for jordforurening, forsyningsret, råstoflovgivningen, lovgivning om vandløb, lovgivning om ekspropriation og overtagelse, lovgivningen om fredning samt miljøbeskyttelse og naboret. Kan du finde en, der behersker alle disse områder, er du godt dækket ind.

Advokat Frederik Bue Johnsen
c/o Homann Advokater
Amagertorv 11
København K, 1160
33 12 60 41